Inovácia výrobných postupov v spoločnosti Interkov Group