STROJÁRSKY PRIEMYSEL

od roku 1999

Rodinný podnik INTERKOV STEEL, s.r.o., pôsobí na trhu v oblasti strojárskeho priemyslu.

Hlavnou činnosťou podniku je zákazková výroba a montáž ťažkých a ľahkých oceľových konštrukcií.

 

Náš výrobný program pozostáva z týchto časti:

Krok prvý

Oceľové konštrukcie

pre stavebné celky

Krok druhý

Technologické zariadenia 

pre stavebný a iný priemysel

Krok tretí

Oceľové haly, budovy, 

nosné konštrukcie

Krok štvrtý

Paletové zakladače

pre automobilový a iný priemysel

Krok piatý

Tlakové

nádoby

Našim cieľom je neustále zlepšovanie sa podľa požiadaviek zákazníka.

Ku každému projektu sa náš tím stavia spoľahlivo, zodpovedne a hlavne odborne.