STROJÁRSKY PRIEMYSEL

OD ROKU 2000

Rodinný podnik INTERKOV STEEL, s.r.o., pôsobí na trhu v oblasti strojárskeho priemyslu.

Hlavnou činnosťou podniku je zákazková výroba a montáž ťažkých a ľahkých oceľových konštrukcií.

 

Náš výrobný program pozostáva z týchto časti:

Krok prvý

Technologické zariadenia

pre stavebný priemysel

Krok druhý

Mycie zariadenia

pre úžitkové vozidlá

Krok tretí

Veľkokapacitné vane, tlakové nádoby, potrubia

Krok štvrtý

Konštrukcie

pre úžitkové a stavebné stroje

Krok piaty

Oceľové konštrukcie

budov

Krok šiesty

Žeriavová a tunelová technika