Technické možnosti

Zváranie

Metódy zvárania

 • 111 – Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou
 • 114 – Oblúkové zváranie plnenou elektródou bez ochranného plynu
 • 12 – zváranie pod tavidlom
 • 131 – Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v internom plyne – MIG
 • 135 – Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne – MAG
 • 141 – Oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou v internom plyne – TIG

Obrábanie

 • Sústruženie na univerzálnych sústruhoch – SUI 50, SUI 40
 • Vŕtanie na otočných vŕtačkách VR 5, CSEPEL
 • Magnetické vŕtačky
 • Frézovanie na univerzálnych frézkach
 • Hobľovka do 3m
 • Zvislá obrážačka ( obrážanie drážok) do 20mm
 • Vodorovná vyvrtávačka TOS Varmsdorf WHN 9B
 • Vysekávaci stroj Trumf – TRUMATIC 300

Povrchová úprava

 • Trieskanie oceľovou drťou
 • Lakovanie vysokotlakým zariadením
 • Traťový priebežný tryskáč

Plošné tvárenie plechov

 • 3-valcová zakružovačka
 • Zakružovanie tyčových profilových materiálov
 • Ohýbanie plechu do hrúbky 6,3mm
 • Rovnanie, lisovanie, ohýbanie na 120 t lise

Delenie materiálu

 • Tyčový materiál – rezanie pásovou pílou do 600 mm
 • Tabuľové nožnice – 4 mm
 • Tabuľové nožnice – hrúbka do 25 mm
 • Rezací stroj plameňom Kyslík – Acetylén – do hrúbky 140 mm – rozmer stola 2 x 6 m

Zámočnícke práce

 • Nosnosť halových žeriavov – 3,2 – 12,5 t
 • Výška pod hákmi – 8m