Delenie a opracovanie

V našej ponuke je široká škála spracovania materiálov:

  • pálenie
  • strihanie
  • rezanie
  • ohýbanie
  • plošné tvárnenie tzv. delenie materiálu podľa deliacich plánov
  • výroba strojných súčiastok trieskovým obrábaním (sústruženie, frézovanie, vŕtanie...)