Kontakt

Sídlo spoločnosti:
INTERKOV STEEL, s.r.o.
Krivianska 1263
082 71 Lipany
SLOVENSKO


Tel:
+421 51 489 1174
Mob: +421 948 288 930
E-mail:interkov@interkov.eu
Web:www.interkov.eu

Konateľ spoločnosti:
Ing. Dušan Matija
e-mail: konatel@interkov.eu

Obchodno - technické oddelenie:
Mgr. Dušan Matija
e-mail: matija.dusan@interkov.eu
mob.: +421 948 288 930

 

Ekonomické oddelenie:
PhDr. Mária Matijová
e-mail: matijova@interkov.eu
tel.: +421 51 489 1174

Výrobné oddelenie:
Ing. Pavol Filičko
e-mail: filicko@interkov.eu
mob.: +421 908 335 776


Ing. Ján Petrus
e-mail: petrus@interkov.eu
mob.: +421 915 403 516


Daniel Poremba
e-mail: vyroba@interkov.eu
mob.: +421 915 864 294

Sklad a zásobovanie:
Peter Novysedlák
e-mail: sklad@interkov.eu
mob.: +421 917 603 453

 

Fakturačné údaje:

Sídlo spoločnosti:
INTERKOV STEEL, s.r.o.
Krivianska 1263
082 71 Lipany

 

IČO: 50 599 984
DIČ: 2120 400 095
IČ DPH: SK 2120 400 095

Bankové spojenie:
Banka: VÚB, a.s.
IBAN: SK62 0200 0000 0037 7743 6851
SWIFT: SUBASKBX

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK35 1100 0000 0029 4504 8205
SWIFT: TATRSKBX

Údaje označené * sú povinné

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa INTERKOV STEEL, s.r.o. so sídlom Krivianska 1263, 082 71 Lipany, IČO: 50 599 984 spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, vl. č. 33795/P, odd.: Sro a bol/a som poučená o svojich právach.

Ochrana osobných údajov