Naše priestory

Vedenie spoločnosti sa usiluje o kvalitu a rozvoj svojej činnosti a preto investuje do rozvoja a inovácií strojového parku ako aj do modernizácie a výstavby nových výrobných priestorov, ktoré spĺňajú požadované normy.

Rozloha celej firmy sa rozprestiera na ploche cca 9000 m2, z čoho takmer polovicu tvoria výrobné a administratívne priestory. V roku 2015 sa priestory spoločnosti rozšírili o novú výrobnú halu s pracovnou plochou 800m2 a mostovým žeriavom s nosnosťou 12,5t.

 

Interkov
Interkov
Interkov