Zváranie a zámočnícke práce

Metódy zvárania

  • 111 - Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou 

  • 114 – Oblúkové zváranie plnenou elektródou bez ochranného plynu 

  • 12 – zváranie pod tavidlom
  • 131 – Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v internom plyne – MIG
  • 135 – Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne – MAG
  • 141 – Oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou v internom plyne – TIG