Zavedenie inovatívnej výroby v spoločnosti INTERKOV STEEL

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Spoločnosť INTERKOV STEEL, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/F507), s cieľom zavedenia vysoko inovatívneho výrobného procesu, za účelom ponuky vypaľovania a delenia hutného materiálu do hrúbky 36mm, pri ktorých bol identifikovaný vysoký dopyt a nízka konkurencia v okrese Sabinov.

 

Názov projektuZavedenie inovatívnej výroby v spoločnosti INTERKOV STEEL, s.r.o.
Webové sídlo OPwww.opvai.sk
Webové sídlo ÚV SRwww.partnerskadohoda.gov.sk